06.45 Убийство по сценарий - дванадесети сезон, еп. 11
07.45 Отдел "Антимафия" - втори сезон, еп. 12
08.50 От местопрестъплението: Ню Йорк - първи сезон, еп. 2
09.45 Възприятие - първи сезон, еп. 9
10.40 Ударът - пети сезон, еп. 5
11.45 Стари кучета - девети сезон, еп. 2
12.50 Веществени доказателства: Рим - трети сезон, еп. 17
14.00 Гангстерски връзки - първи сезон, еп. 6
14.55 Отдел "Антимафия" - втори сезон, еп. 13
16.00 Убийство по сценарий - дванадесети сезон, еп. 12
17.00 Възприятие - първи сезон, еп. 10
17.55 Военни престъпления: Лос Анджелис - втори сезон, еп. 10
18.50 Стари кучета - девети сезон, еп. 3
19.55 От местопрестъплението: Ню Йорк - първи сезон, еп. 3
20.50 Веществени доказателства: Рим - трети сезон, еп. 18
22.00 Глейдс - четвърти сезон, еп. 7
22.55 Военни престъпления: Лос Анджелис - втори сезон, еп. 11
23.50 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 16
00.45 Закон и ред - осемнадесети сезон, еп. 3
01.40 Ударът - пети сезон, еп. 5
02.35 Отдел "Антимафия" - втори сезон, еп. 13
03.30 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 16
04.15 Закон и ред - осемнадесети сезон, еп. 3