07.40 Стари кучета - десети сезон, еп. 10
08.45 Закон и ред - петнадесети сезон, еп. 22
09.40 Военна прокуратура - първи сезон, еп. 2
10.35 Криминале - втори сезон, еп. 8
11.45 Стари кучета - първи сезон, еп. 2
12.50 Веществени доказателства: Рим - първи сезон, еп. 3
13.55 Кумбия нинджа - сериал, еп. 6
14.55 Четири жени и едно погребение - трети сезон, еп. 5
15.55 Безмълвен свидетел - десети сезон, еп. 1
17.00 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 12
17.55 Глейдс - втори сезон, еп. 10
18.50 Стари кучета - първи сезон, еп. 3
19.55 Монк - пети сезон, еп. 1
20.50 Веществени доказателства: Рим - първи сезон, еп. 4
21.55 Престъпни намерения - седми сезон, еп. 6
22.50 Глейдс - втори сезон, еп. 11
23.45 Закон и ред - петнадесети сезон, еп. 23
00.40 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 12
01.35 Криминале - втори сезон, еп. 9
02.45 Безмълвен свидетел - десети сезон, еп. 1
03.40 Военна прокуратура - първи сезон, еп. 2
04.30 Престъпни намерения - седми сезон, еп. 6