06.50 Стари кучета - трети сезон, еп. 5
07.55 Убийство по сценарий - девети сезон, еп. 19
08.55 Веществени доказателства: Париж - седми сезон, еп. 4
09.55 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 23
10.50 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 24
11.45 Безмълвен свидетел - десети сезон, еп. 10
12.50 Военна прокуратура - първи сезон, еп. 11
13.45 Закон и ред - шестнадесети сезон, еп. 3
14.40 Закон и ред - шестнадесети сезон, еп. 4
15.40 Ударът - шести сезон, еп. 2
16.40 Четири жени и едно погребение - втори сезон, еп. 4
17.45 Стари кучета - трети сезон, еп. 6
18.50 Транспортер - първи сезон, еп. 1
19.45 Транспортер - първи сезон, еп. 2
20.40 Убийци - първи сезон, еп. 6
21.35 Глейдс - четвърти сезон, еп. 11
22.30 Такси: Бруклин - сериал, еп. 10
23.25 Веществени доказателства: Париж - седми сезон, еп. 5
00.25 Безмълвен свидетел - единадесети сезон, еп. 1
01.30 Закон и ред - шестнадесети сезон, еп. 3
02.20 Закон и ред - шестнадесети сезон, еп. 4
03.05 Ударът - шести сезон, еп. 2
04.00 Убийство по сценарий - девети сезон, еп. 19
04.50 Военна прокуратура - първи сезон, еп. 11