07.35 Отдел "Разследване"- втори сезон, еп. 5
08.40 Отец Браун - първи сезон, еп. 9
09.40 Монк - шести сезон, еп. 9
10.30 Отдел "Разследване на катастрофи" - сериал, еп. 12
11.00 Втори шанс - първи сезон, еп. 3
11.55 Извън играта - първи сезон, еп. 2
12.50 Военни престъпления - трети сезон, еп. 4
13.45 Военни престъпления - трети сезон, еп. 5
14.40 Отдел "Разследване на катастрофи" - сериал, еп. 14
15.05 Д-р Розууд - първи сезон, еп. 15
16.05 Монк - шести сезон, еп. 10
17.00 Отец Браун - първи сезон, еп. 10
18.00 Убийства в Рая, еп. 3
19.05 Втори шанс - първи сезон, еп. 4
20.00 Изиграни - първи сезон, еп. 6
20.55 Престъпни намерения - единадесети сезон, еп. 19
21.50 Последните пантери - първи сезон, еп. 2
22.55 Чистачи - първи сезон, еп. 3
00.05 Изиграни - първи сезон, еп. 7
01.00 Извън играта - първи сезон, еп. 2
01.50 Военни престъпления: Лос Анджелис - първи сезон, еп. 18
02.35 Военни престъпления: Лос Анджелис - първи сезон, еп. 19
03.20 Чистачи - първи сезон, еп. 3
04.20 Отец Браун - първи сезон, еп. 10