08.05 Разобличаване - седми сезон, еп. 14
09.10 Военни престъпления - трети сезон, еп. 1
10.05 Закон и ред - осемнадесети сезон, еп. 7
11.00 Монк - седми сезон, еп. 13
11.55 Отдел "Антимафия" - трети сезон, еп. 1
13.05 Военни престъпления: Лос Анджелис - първи сезон, еп. 1
14.00 Отдел "Антимафия" - четвърти сезон, еп. 14
15.05 Медиум - пети сезон, еп. 16
16.00 Ирис - първи сезон, еп. 7
17.15 Гангстерски връзки - първи сезон, еп. 10
18.10 Убийства в Рая - втори сезон, еп. 8
19.15 Монк - седми сезон, еп. 14
20.10 Военни престъпления: Лос Анджелис - първи сезон, еп. 2
21.05 Военни престъпления - трети сезон, еп. 2
22.00 Престъпни намерения - десети сезон, еп. 19
23.00 Веществени доказателства: Рим - първи сезон, еп. 1
00.05 Разобличаване - седми сезон, еп. 15
01.00 Медиум - пети сезон, еп. 17
01.50 Военни престъпления - трети сезон, еп. 2
02.35 Избраният - първи сезон, еп. 2
03.35 Отдел "Антимафия" - трети сезон, еп. 1
04.30 Закон и ред - осемнадесети сезон, еп. 7