07.55 Транспортер - втори сезон, еп. 3
08.55 Глейдс - втори сезон, еп. 13
09.50 Веществени доказателства: Париж - осми сезон, еп. 5
10.50 Отдел "Разследване на катастрофи" - сериал, еп. 16
11.15 Убийство по сценарий - дванадесети сезон, еп. 3
12.15 Стари кучета - пети сезон, еп. 6
13.15 Военни престъпления: Лос Анджелис - втори сезон, еп. 22
14.15 Честни измамници - втори сезон, еп. 9
15.10 Разобличаване - шести сезон, еп. 5
16.00 Мистериите на Мис Фишър - втори сезон, еп. 11
17.10 Транспортер - втори сезон, еп. 4
18.10 Веществени доказателства: Рим - трети сезон, еп. 5
19.15 Глейдс - трети сезон, еп. 1
20.10 Военни престъпления: Лос Анджелис - втори сезон, еп. 23
21.05 Честни измамници - втори сезон, еп. 10
22.00 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 15
22.55 Веществени доказателства: Рим - трети сезон, еп. 6
00.00 Транспортер - втори сезон, еп. 4
01.00 Разобличаване - шести сезон, еп. 5
01.50 Честни измамници - втори сезон, еп. 10
02.40 Веществени доказателства: Париж - осми сезон, еп. 5
03.30 Стари кучета - пети сезон, еп. 6
04.25 Закон и ред - двадесети сезон, еп. 12