07.45 Убийства в Рая - трети сезон, еп. 5
08.50 Убийства в Рая - трети сезон, еп. 6
09.55 Убийства в Мидсъмър - четвърти сезон, еп. 2
12.00 Военни престъпления: Лос Анджелис - четвърти сезон, еп. 21
12.55 Комисар Монталбано - единадесети сезон, еп. 1
15.25 Причина за смъртта - неизвестна - сериал, еп. 4
15.55 Убийства в Рая - трети сезон, еп. 8
17.05 Убийства в Мидсъмър - четвърти сезон, еп. 3
19.10 От местопрестъплението - втори сезон, еп. 11
20.05 От местопрестъплението - втори сезон, еп. 12
21.05 Военни престъпления: Лос Анджелис - четвърти сезон, еп. 22
22.00 Престъпни намерения - тринадесети сезон, еп. 7
23.00 Нюанси синьо - втори сезон, еп. 1
23.55 Честни измамници - втори сезон, еп. 2
00.55 Военни престъпления: Лос Анджелис - четвърти сезон, еп. 22
01.50 Убийства в Мидсъмър - четвърти сезон, еп. 3
03.35 Убийства в Рая - трети сезон, еп. 7
04.25 Убийства в Рая - трети сезон, еп. 8