07.55 Дума на крадец - първи сезон, еп. 8
08.50 Престъпна природа - трети сезон, еп. 8
09.50 Стари кучета - десети сезон, еп. 8
10.55 Отдел "Разследване", еп. 10
11.55 Причина за смъртта - неизвестна - сериал, еп. 5
12.20 Пропукване - втори сезон, еп. 6
13.15 Д-р Розууд - първи сезон, еп. 14
14.10 Д-р Розууд - първи сезон, еп. 15
15.05 "Частни детективи" - първи сезон, еп. 5
16.00 От местопрестъплението - втори сезон, еп. 22
16.55 От местопрестъплението - втори сезон, еп. 23
17.50 Стари кучета - десети сезон, еп. 9
18.55 Гранчестър - втори сезон, еп. 4
19.55 Убийства в Рая, еп. 4
21.00 Нюанси синьо - първи сезон, еп. 9
22.00 От местопрестъплението - трети сезон, еп. 1
22.55 От местопрестъплението - трети сезон, еп. 2
23.50 Кралицата на Юга - първи сезон, еп. 9
00.45 Пропукване - втори сезон, еп. 6
01.45 Честни измамници - пети сезон, еп. 6
02.30 Честни измамници - пети сезон, еп. 7
03.15 Убийства в Рая, еп. 4
04.10 Отдел "Разследване на катастрофи" - сериал, еп. 2
04.30 Кралицата на Юга - първи сезон, еп. 9