07.40 Безмълвен свидетел - десети сезон, еп. 5
08.45 Закон и ред - шестнадесети сезон, еп. 3
09.40 Военна прокуратура - първи сезон, еп. 7
10.35 Ирис - първи сезон, еп. 3
11.45 Стари кучета - втори сезон, еп. 1
12.50 Веществени доказателства: Рим - първи сезон, еп. 7
13.55 Кумбия нинджа - сериал, еп. 10
14.55 Анджелика Фаст - първи сезон, еп. 4
15.55 Безмълвен свидетел - десети сезон, еп. 6
17.00 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 17
17.55 Глейдс - трети сезон, еп. 2
18.50 Стари кучета - втори сезон, еп. 2
19.55 Монк - пети сезон, еп. 6
20.50 Веществени доказателства: Рим - първи сезон, еп. 8
21.55 Престъпни намерения - седми сезон, еп. 10
22.50 Глейдс - трети сезон, еп. 3
23.45 Закон и ред - шестнадесети сезон, еп. 4
00.40 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 17
01.35 Ирис - първи сезон, еп. 4
02.45 Безмълвен свидетел - десети сезон, еп. 6
03.40 Военна прокуратура - първи сезон, еп. 7
04.30 Престъпни намерения - седми сезон, еп. 10