06.20 Разобличаване - пети сезон, еп. 4
07.05 Убийство по сценарий - осми сезон, еп. 13
08.05 Ферма за трупове - първи сезон, еп. 1
09.10 Монк - пети сезон, еп. 7
10.05 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 10
11.00 Транспортер - първи сезон, еп. 4
11.55 Ударът - четвърти сезон, еп. 4
13.00 Убийства в Рая - сериал, еп. 1
14.10 Такси: Бруклин - сериал, еп. 11
15.05 Мостът - втори сезон, еп. 2
16.00 Убийство по сценарий - осми сезон, еп. 14
17.00 Монк - пети сезон, еп. 8
17.55 Военни престъпления - първи сезон, еп. 10
18.50 Ударът - четвърти сезон, еп. 5
19.55 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 11
20.50 Убийства в Рая - сериал, еп. 2
22.00 Гангстерски връзки - първи сезон, еп. 11
22.55 Военни престъпления - първи сезон, еп. 11
23.50 Мостът - втори сезон, еп. 3
00.45 Разобличаване - пети сезон, еп. 5
01.40 Транспортер - първи сезон, еп. 4
02.35 Ферма за трупове - първи сезон, еп. 2
03.30 Мостът - втори сезон, еп. 3
04.15 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 11