07.50 Стари кучета - трети сезон, еп. 4
08.50 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 18
09.40 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 14
10.40 Убийство по сценарий - десети сезон, еп. 16
11.30 Кумбия нинджа - сериал, еп. 2
12.35 Веществени доказателства: Париж - втори сезон, еп. 5
13.35 Военни престъпления - първи сезон, еп. 10
14.30 Глейдс - трети сезон, еп. 3
15.35 Ударът - шести сезон, еп. 3
16.40 Стари кучета - трети сезон, еп. 5
17.45 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 15
18.55 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 16
19.50 Веществени доказателства: Париж - втори сезон, еп. 6
20.50 Военни престъпления - първи сезон, еп. 11
21.45 Серангун Роуд - първи сезон, еп. 7
22.45 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 17
23.40 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 19
00.35 Кумбия нинджа - сериал, еп. 2
01.35 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 15
02.30 Убийство по сценарий - десети сезон, еп. 16
03.20 Ударът - шести сезон, еп. 3
04.15 Анджелика Фаст - четвърти сезон, еп. 4