07.50 Стари кучета - трети сезон, еп. 8
08.50 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 22
09.40 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 18
10.40 Убийство по сценарий - десети сезон, еп. 20
11.30 Улица Рипър - сериал, еп. 6
12.35 Веществени доказателства: Париж - втори сезон, еп. 9
13.35 Военни престъпления - първи сезон, еп. 14
14.30 Безмълвен свидетел - дванадесети сезон, еп. 4
15.35 Убийства в Рая - сериал, еп. 1
16.40 Стари кучета - четвърти сезон, еп. 1
17.45 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 19
18.55 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 20
19.50 Веществени доказателства: Париж - втори сезон, еп. 10
20.50 Военни престъпления - първи сезон, еп. 15
21.45 Глейдс - трети сезон, еп. 4
22.45 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 21
23.40 Закон и ред - осемнадесети сезон, еп. 1
00.35 Улица Рипър - сериал, еп. 7
01.35 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 19
02.30 Убийство по сценарий - десети сезон, еп. 20
03.20 Убийства в Рая - сериал, еп. 1
04.15 Анджелика Фаст - четвърти сезон, еп. 8