07.45 Служебен дълг - първи сезон, еп. 2
08.50 От местопрестъплението: Ню Йорк - първи сезон, еп. 8
09.45 Монк - четвърти сезон, еп. 5
10.40 Ударът - шести сезон, еп. 5
11.45 Стари кучета - девети сезон, еп. 8
12.50 Веществени доказателства: Рим - трети сезон, еп. 3
14.00 Глейдс - четвърти сезон, еп. 8
14.55 Служебен дълг - първи сезон, еп. 3
16.00 Убийство по сценарий - дванадесети сезон, еп. 18
17.00 Монк - четвърти сезон, еп. 6
17.55 Военни престъпления: Лос Анджелис - втори сезон, еп. 16
18.50 Стари кучета - девети сезон, еп. 9
19.55 От местопрестъплението: Ню Йорк - първи сезон, еп. 9
20.50 Веществени доказателства: Рим - трети сезон, еп. 4
22.00 Веществени доказателства: Париж - осми сезон, еп. 8
22.55 Военни престъпления: Лос Анджелис - втори сезон, еп. 17
23.50 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 22
00.45 Закон и ред - осемнадесети сезон, еп. 9
01.40 Ударът - шести сезон, еп. 5
02.35 Служебен дълг - първи сезон, еп. 3
03.40 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 22
04.25 Закон и ред - осемнадесети сезон, еп. 9