07.45 Разследванe на пожари - сериал, еп. 8
08.10 Джо - сериал, еп. 6
09.05 Извън играта - първи сезон, еп. 7
10.00 Убийство по сценарий - единадесети сезон, еп. 10
11.00 Военни престъпления - четвърти сезон, еп. 2
11.55 Веществени доказателства: Париж - осми сезон, еп. 11
13.00 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 2
14.10 Втори шанс - първи сезон, еп. 2
15.10 Джо - сериал, еп. 7
16.10 Монк - шести сезон, еп. 3
17.05 Военни престъпления: Лос Анджелис - четвърти сезон, еп. 12
18.05 Честни измамници - пети сезон, еп. 7
19.00 Извън играта - първи сезон, еп. 8
19.55 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 3
21.05 Военни престъпления - четвърти сезон, еп. 3
22.00 Д-р Розууд - първи сезон, еп. 4
23.00 Веществени доказателства: Париж - осми сезон, еп. 12
00.00 Военни престъпления: Лос Анджелис - четвърти сезон, еп. 8
00.55 Честни измамници - пети сезон, еп. 7
01.45 Военни престъпления - четвърти сезон, еп. 3
02.30 Убийство по сценарий - единадесети сезон, еп. 10
03.20 Веществени доказателства: Париж - осми сезон, еп. 12
04.10 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 3
04.55 Извън играта - първи сезон, еп. 8