06.50 Стари кучета - втори сезон, еп. 5
07.55 Убийство по сценарий - девети сезон, еп. 11
08.55 Веществени доказателства: Париж - шести сезон, еп. 6
09.55 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 7
10.45 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 8
11.45 Военна прокуратура - първи сезон, еп. 3
12.40 Безмълвен свидетел - десети сезон, еп. 2
13.45 Закон и ред - петнадесети сезон, еп. 11
14.40 Закон и ред - петнадесети сезон, еп. 12
15.35 Ударът - четвърти сезон, еп. 6
16.40 Четири жени и едно погребение - първи сезон, еп. 6
17.40 Стари кучета - втори сезон, еп. 6
18.45 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 9
19.40 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 10
20.35 Убийци - първи сезон, еп. 2
21.35 Глейдс - четвърти сезон, еп. 7
22.30 Такси: Бруклин - сериал, еп. 6
23.25 Веществени доказателства: Париж - шести сезон, еп. 7
00.25 Безмълвен свидетел - десети сезон, еп. 3
01.30 Закон и ред - петнадесети сезон, еп. 11
02.20 Закон и ред - петнадесети сезон, еп. 12
03.05 Ударът - четвърти сезон, еп. 6
04.00 Убийство по сценарий - девети сезон, еп. 11
04.50 Военна прокуратура - първи сезон, еп. 3