07.40 Военна прокуратура - втори сезон, еп. 12
08.35 Разобличаване - шести сезон, еп. 7
09.20 Четири жени и едно погребение - първи сезон, еп. 10
10.20 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 7
11.15 Монк - шести сезон, еп. 7
12.10 Отдел "Антимафия" - първи сезон, еп. 7
13.15 Транспортер - първи сезон, еп. 5
14.15 Дума на крадец - първи сезон, еп. 3
15.15 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 18
16.10 Убийство по сценарий - дванадесети сезон, еп. 17
17.10 Военна прокуратура - втори сезон, еп. 13
18.10 Веществени доказателства: Париж - девети сезон, еп. 6
19.15 Монк - шести сезон, еп. 8
20.10 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 20
21.05 Транспортер - първи сезон, еп. 6
22.00 Мистериите на Мис Фишър - втори сезон, еп. 4
23.05 Веществени доказателства: Париж - девети сезон, еп. 7
00.10 Разобличаване - шести сезон, еп. 8
01.05 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 19
02.00 Престъпни намерения - девети сезон, еп. 20
02.45 Четири жени и едно погребение - първи сезон, еп. 10
03.35 Отдел "Антимафия" - първи сезон, еп. 7
04.30 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 7