07.35 Безмълвен свидетел - дванадесети сезон, еп. 7
08.40 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 3
09.35 Закон и ред: Умисъл за престъпление - девети сезон, еп. 7
10.30 Фантоми - седми сезон, еп. 5
11.40 Стари кучета - четвърти сезон, еп. 7
12.45 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 5
13.50 Престъпления в бяло - първи сезон, еп. 3
14.55 Анджелика Фаст - трети сезон, еп. 8
15.55 Безмълвен свидетел - дванадесети сезон, еп. 8
17.00 Медиум - пети сезон, еп. 15
17.55 Кинг - втори сезон, еп. 6
18.50 Стари кучета - четвърти сезон, еп. 8
19.55 Монк - шести сезон, еп. 12
20.50 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 6
21.55 Престъпни намерения - осми сезон, еп. 4
22.50 Кинг - втори сезон, еп. 7
23.45 Честни измамници - първи сезон, еп. 4
00.40 Медиум - пети сезон, еп. 15
01.35 Фантоми - седми сезон, еп. 6
02.45 Безмълвен свидетел - дванадесети сезон, еп. 8
03.40 Закон и ред: Умисъл за престъпление - девети сезон, еп. 7
04.25 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 3