07.40 Безмълвен свидетел - дванадесети сезон, еп. 10
08.45 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 6
09.40 Закон и ред: Умисъл за престъпление - девети сезон, еп. 10
10.35 Фантоми - седми сезон, еп. 8
11.40 Стари кучета - пети сезон, еп. 2
12.45 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 7
13.50 Престъпления в бяло - първи сезон, еп. 6
14.50 Анджелика Фаст - четвърти сезон, еп. 1
15.50 Безмълвен свидетел - дванадесети сезон, еп. 11
16.55 Медиум - пети сезон, еп. 18
17.55 Кинг - втори сезон, еп. 9
18.50 Стари кучета - пети сезон, еп. 3
19.55 Монк - шести сезон, еп. 15
20.50 Веществени доказателства: Рим - втори сезон, еп. 8
22.00 Престъпни намерения - осми сезон, еп. 6
22.55 Кинг - втори сезон, еп. 10
23.50 Честни измамници - първи сезон, еп. 7
00.45 Медиум - пети сезон, еп. 18
01.40 Фантоми - осми сезон, еп. 1
02.40 Безмълвен свидетел - дванадесети сезон, еп. 11
03.35 Закон и ред: Умисъл за престъпление - девети сезон, еп. 10
04.20 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 6