08.05 Престъпления в бяло - първи сезон, еп. 7
09.10 Военни престъпления - трети сезон, еп. 15
10.05 Закон и ред - деветнадесети сезон, еп. 3
11.00 Монк - осми сезон, еп. 11
11.55 Отдел "Антимафия" - трети сезон, еп. 15
13.05 Военни престъпления: Лос Анджелис - първи сезон, еп. 15
14.00 Мистериите на Мис Фишър - втори сезон, еп. 11
15.05 Медиум - шести сезон, еп. 11
16.00 Фантоми - осми сезон, еп. 1
17.15 Изиграни - първи сезон, еп. 11
18.10 Веществени доказателства: Рим - първи сезон, еп. 14
19.15 Монк - осми сезон, еп. 12
20.10 Военни престъпления: Лос Анджелис - първи сезон, еп. 16
21.05 Военни престъпления - трети сезон, еп. 16
22.00 Отдел "Антимафия" - четвърти сезон, еп. 17
23.00 Веществени доказателства: Рим - първи сезон, еп. 15
00.05 Престъпни намерения - осми сезон, еп. 8
01.00 Медиум - шести сезон, еп. 12
01.50 Военни престъпления - трети сезон, еп. 16
02.35 Престъпна природа - втори сезон, еп. 4
03.30 Отдел "Антимафия" - трети сезон, еп. 15
04.20 Закон и ред - деветнадесети сезон, еп. 3