07.40 Причина за смъртта - неизвестна - сериал, еп. 3
08.05 Честни измамници - втори сезон, еп. 13
09.00 Военни престъпления: Лос Анджелис - втори сезон, еп. 15
09.55 Стари кучета - девети сезон, еп. 2
11.00 Бекстром - първи сезон, еп. 7
11.55 Съдружници срещу престъплението - първи сезон, еп. 2
13.05 Отдел "Антимафия" - четвърти сезон, еп. 19
14.10 Убийства в Рая, еп. 7
15.15 Честни измамници - втори сезон, еп. 14
16.10 Медиум - шести сезон, еп. 12
17.05 Военни престъпления - четвърти сезон, еп. 2
18.05 Пропукване - втори сезон, еп. 7
19.00 Отдел "Антимафия" - четвърти сезон, еп. 20
20.05 Военни престъпления: Лос Анджелис - втори сезон, еп. 16
21.00 Бекстром - първи сезон, еп. 8
22.00 Отдел "Разследване"- девети сезон, еп. 10
23.00 Съдружници срещу престъплението - първи сезон, еп. 3
00.10 Военни престъпления - четвърти сезон, еп. 2
01.05 Пропукване - втори сезон, еп. 7
01.55 Престъпни намерения - осми сезон, еп. 23
02.40 Стари кучета - девети сезон, еп. 2
03.30 Съдружници срещу престъплението - първи сезон, еп. 3
04.30 Съдружници по неволя - първи сезон, еп. 1