07.50 Отец Браун - първи сезон, еп. 9
08.55 Отец Браун - първи сезон, еп. 10
09.55 Стари кучета - девети сезон, еп. 5
11.00 Гранчестър - първи сезон, еп. 4
12.05 Пропукване - първи сезон, еп. 6
13.00 Елементарно, Уотсън - втори сезон, еп. 3
13.55 Елементарно, Уотсън - втори сезон, еп. 4
14.50 Елементарно, Уотсън - втори сезон, еп. 5
15.50 От местопрестъплението - първи сезон, еп. 19
16.50 От местопрестъплението - първи сезон, еп. 20
17.50 Стари кучета - девети сезон, еп. 6
18.55 "Агата Рейзин" - първи сезон, еп. 1
19.55 Убийства в Рая - трети сезон, еп. 7
21.00 Такси: Бруклин - първи сезон, еп. 12
22.00 От местопрестъплението - първи сезон, еп. 21
22.55 От местопрестъплението - първи сезон, еп. 22
23.55 Последните пантери - първи сезон, еп. 2
01.00 Пропукване - първи сезон, еп. 6
01.55 Честни измамници - трети сезон, еп. 9
02.40 Честни измамници - трети сезон, еп. 10
03.25 Убийства в Рая - трети сезон, еп. 7
04.20 Последните пантери - първи сезон, еп. 2