07.50 Медиум - пети сезон, еп. 10
08.45 Кинг - втори сезон, еп. 12
09.45 Дума на крадец - първи сезон, еп. 8
10.45 Разследванe на пожари - сериал, еп. 2
11.10 Честни измамници - пети сезон, еп. 3
12.05 Изиграни - първи сезон, еп. 5
13.05 Грейсланд - втори сезон, еп. 4
14.00 Бекстром - първи сезон, еп. 10
15.00 Такси: Бруклин - първи сезон, еп. 4
16.00 Монк - седми сезон, еп. 5
16.55 Разследванe на пожари - сериал, еп. 3
17.20 Медиум - пети сезон, еп. 11
18.15 Закон и ред - седемнадесети сезон, еп. 4
19.10 Кинг - втори сезон, еп. 13
20.10 Грейсланд - втори сезон, еп. 5
21.05 Честни измамници - пети сезон, еп. 4
22.00 Бекстром - първи сезон, еп. 11
23.00 Престъпни намерения - осми сезон, еп. 5
23.55 Медиум - пети сезон, еп. 11
00.50 Такси: Бруклин - първи сезон, еп. 4
01.45 Честни измамници - пети сезон, еп. 4
02.30 Дума на крадец - първи сезон, еп. 8
03.20 Изиграни - първи сезон, еп. 5
04.05 Съдружници по неволя - втори сезон, еп. 9
04.55 Разследванe на пожари - сериал, еп. 3