07.35 "Частни детективи" - първи сезон, еп. 7
08.25 Убийства в Мидсъмър - шести сезон, еп. 2
10.25 Четири жени и едно погребение - шести сезон, еп. 4
11.25 Шерлок - четвърти сезон, еп. 1
13.20 Убийства в Мидсъмър - шести сезон, еп. 3
15.15 "Частни детективи" - първи сезон, еп. 8
16.10 Монк - седми сезон, еп. 14
17.05 Монк - седми сезон, еп. 15
18.05 Четири жени и едно погребение - шести сезон, еп. 5
19.10 Безследно изчезнали - първи сезон, еп. 11
20.05 Безследно изчезнали - първи сезон, еп. 12
21.00 Късметлията - втори сезон, еп. 5
21.55 Нюанси синьо - втори сезон, еп. 4
22.50 "Частни детективи" - първи сезон, еп. 8
23.50 Полицаите от Чикаго - първи сезон, еп. 14
00.45 Полицаите от Чикаго - първи сезон, еп. 15
01.35 Монк - седми сезон, еп. 14
02.20 Монк - седми сезон, еп. 15
03.05 Полицаите от Чикаго - първи сезон, еп. 14
03.55 Полицаите от Чикаго - първи сезон, еп. 15
04.40 Отдел "Разследване на катастрофи" - сериал, еп. 15