07.55 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 7
08.55 Глейдс - четвърти сезон, еп. 6
09.50 Ферма за трупове - първи сезон, еп. 1
10.50 Причина за смъртта - неизвестна - сериал, еп. 1
11.15 Убийство по сценарий - дванадесети сезон, еп. 19
12.15 Стари кучета - девети сезон, еп. 6
13.15 Военни престъпления - трети сезон
14.15 Честни измамници - трети сезон, еп. 10
15.10 Разобличаване - седми сезон, еп. 6
16.00 Отец Браун - първи сезон, еп. 4
17.10 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 8
18.10 Военни престъпления - трети сезон, еп. 1
19.15 Глейдс - четвърти сезон, еп. 7
20.10 Военни престъпления - трети сезон
21.05 Честни измамници - трети сезон, еп. 11
22.00 Престъпни намерения - десети сезон, еп. 7
22.55 Военни престъпления - трети сезон, еп. 2
00.00 От местопрестъплението: Ню Йорк - втори сезон, еп. 8
01.00 Разобличаване - седми сезон, еп. 6
01.50 Честни измамници - трети сезон, еп. 11
02.40 Ферма за трупове - първи сезон, еп. 1
03.30 Стари кучета - девети сезон, еп. 6
04.25 Съдружници по неволя - първи сезон, еп. 5